Cantemus

Välkommen till Cantemus 40:e termin!

Cantemus är en stor kör som sjunger i den klassiska svenska körtraditionen. Cantemus sjunger all slags musik från klassiskt till nutid (från Messias & opera till ABBA, Beatles, Sinatra, Simon&Garfunkel, Gärdestad…) i fyra till åtta stämmor. Vi arbetar på sätt som inkluderar erfarna och oerfarna körsångare där vi låter nybörjande sångare snabbt upptäcka och erövra körsångens hemligheter (klicka här för att läsa mer om hur vi arbetar). Inga sångprov - alla är välkomna!

Vi förbereder varje termin en stor konsertproduktion i antingen Berwaldhallen eller Stockholms Konserthus med svenska och internationella toppartister och proffsmusiker. Alla våra sångare är självklart med på våra konserter!

Cantemus grundades hösten 1999 av Sofia & Göran Staxäng (klicka här för att läsa mer om dem) som leder Cantemus än i dag.

MUSIKALISK TIDSRESA · W A MOZART TILL L-E LARSSON · 19 MAJ 2019

i Stockholms Konserthus. Mozarts sprudlande, nästan extatiskt glädjefyllda Kröningsmässa i C-dur har fått sitt namn då musiken återkommande framförts vid kungliga och kejserliga kröningsceremonier.

Lars-Erik Larssons “Förklädd Gud”, musik skriven till texter av Hjalmar Gullberg som flammar starkt mot våld och krig men ord som också är fulla av tröst och optimism. Cantemus framförde ”Förklädd Gud” i Berwaldhallen våren 2006 med Jan Malmsjö som recitatör, ett samarbete som ledde till en CD med “Förklädd Gud” med Jan som producent. Den 19 maj reciterar Marie Göranzon och Jan Malmsjö texterna i FÖRKLÄDD GUD i ”lätt dramatiserad dialog”.

Klicka här för att läsa mer om vårt program!