Cantemus
Bild, banner för Alla tiders Stockholm
Bild på Göran och Sofia med en körglob
FRÅN JULDAG TILL TRETTONDAG – BACHS JULORATORIUM PÅ NITTIO MINUTER

Inledningen till Johann Sebastian Bachs väldiga Juloratorium är magnifik! Pukors dån och jublande trumpeter förkunnar att Jesus är född. Upplev Bachs Juloratorium och följ med i det mäktiga verkets handling utan hjälp av texthäfte. Vid den här konserten läser skådespelaren Helena Bergström evangelietexterna – på svenska! All musik sjungs på tyska.

Det är lätt att luras av titeln Juloratoriet, som om det vore ett enda verk avsett att framföras vid ett tillfälle, Juldagen. Så är alls inte fallet. I själva verket består Juloratoriet av sex olika delar tänkta att framföras vid lika många tillfällen kring julen. Så skedde också i Leipzig kring Julen 1734 och Nyåret 1735 när det framfördes för allra första gången.

Del I skrevs för Juldagen den 25 december med Jesu födelse i centrum. Del II skrevs för Annandag Jul då änglar uppenbarade sig och sjöng för herdarna. Del III skrevs för den 27 december, Tredjedag Jul då herdarna besöker krubban och hyllar Jesusbarnet. Del IV skrevs för Nyårsdagen, dagen för Jesu omskärelse och namngivning. Del V skrevs för söndag efter Nyår och skildrar de vise männen i Österlandet och hur de upptäckte en alldeles speciell stjärna som de beslöt att följa. I del VI har de vise männen anlänt till krubban i Betlehem och lämnar sina gåvor till Jesusbarnet: guld, rökelse och myrra.

Juloratoriet är ett exempel på parodimusik, som det kallas när kompositören lånat från egna tidigare kompositioner. Bach använde i Juloratoriet musik från tre kantater men bearbetade musiken och bytte texter. Cantemus har tagit intryck av Bach som anpassade sin musik efter de förutsättningar som fanns, och framför Juloratoriets alla sex delar men har kortat vissa avsnitt och utelämnat några satser och koncentrerat musiken till totalt 90 minuter i stället för närmare tre timmar.

HELENA BERGSTRÖM

Skådespelare som genom sina filmer och film- och teaterroller blivit en del av vår svenska ”folksjäl”. Helena Bergström läser evangelietexterna i Juloratoriet på svenska.

TUA DOMINIQUE, Sopran

Tua Dominique har under sin karriär sjungit på scener allt från Stockholmsoperan till festspelen i Salzburg och rör sig med lätthet mellan olika genrer.

PAULA HOFFMAN, Alt

Paula Hoffman har sjungit på såväl svenska som internationella scener, från stora operaroller till oratorier.

OLLE PERSSON, Bas

är en framstående uttolkare av den romantiska tyska liedrepertoaren och har även rönt stora framgångar som oratorie- och operasångare.

CANTEMUS

Cantemus är en stor kör som sjunger i den klassiska körtraditionen. Cantemus sjunger all slags musik från klassiskt till nutid (från Messias & opera till ABBA, Beatles, Sinatra, Simon & Garfunkel, Gärdestad…). Cantemus grundades hösten 1999 av Sofia & Göran Staxäng.

REBAROQUE, MARIA LINDAL, konsertmästare

Rebaroque räknas sedan starten 1998 som en av Sveriges ledande barockensembler. Med violinisten Maria Lindal som konsertmästare och konstnärlig ledare har Rebaroque blivit ett begrepp i Sverige och utomlands.

SOFIA OCH GÖRAN STAXÄNG har i mer än tjugo år samarbetat i otaliga projekt, från musikfestivaler till konserter och körkurser.

SOFIA STAXÄNG är flöjtist, sångerska, körledare och flöjtlärare. Efter studier vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och på Sibelius-Akademin i Helsingfors har hon de senaste tjugotre åren arbetat med körer i alla åldrar i Svenska kyrkan och med Cantemus.

GÖRAN STAXÄNG är organist och körledare. Efter avslutade kyrkomusikstudier vid Musikhögskolan i Stockholm har han bl a studerat kördirigering vid Juilliard School of Music i New York. I över fyrtio år har han arbetat med körer i både Sverige och USA, de tjugotre senaste åren med Cantemus.

Bild på Göran och Sofia med en körglob

Teaser från Kalabaliken på Operan!

Cantemus sjunger Carmina Burana 6 jan 2019 på Konserthuset