Cantemus

MUSIKALISK TIDSRESA · W A MOZART TILL L-E LARSSON · 19 MAJ 2019

i Stockholms Konserthus. Mozarts sprudlande, nästan extatiskt glädjefyllda Kröningsmässa i C-dur har fått sitt namn då musiken återkommande framförts vid kungliga och kejserliga kröningsceremonier.

Lars-Erik Larssons “Förklädd Gud”, musik skriven till texter av Hjalmar Gullberg som flammar starkt mot våld och krig men ord som också är fulla av tröst och optimism. Cantemus framförde ”Förklädd Gud” i Berwaldhallen våren 2006 med Jan Malmsjö som recitatör, ett samarbete som ledde till en CD med “Förklädd Gud” med Jan som producent. Den 19 maj reciterar Marie Göranzon och Jan Malmsjö texterna i FÖRKLÄDD GUD i ”lätt dramatiserad dialog”.