Cantemus

Anmälan till vårterminen 2019

Vårterminen 2019

MUSIKALISK TIDSRESA · W A MOZART TILL L-E LARSSON · 19 MAJ 2019

i Stockholms Konserthus. Mozarts sprudlande, nästan extatiskt glädjefyllda Kröningsmässa i C-dur har fått sitt namn då musiken återkommande framförts vid kungliga och kejserliga kröningsceremonier.

Lars-Erik Larssons “Förklädd Gud”, musik skriven till texter av Hjalmar Gullberg som flammar starkt mot våld och krig men ord som också är fulla av tröst och optimism. Cantemus framförde ”Förklädd Gud” i Berwaldhallen våren 2006 med Jan Malmsjö som recitatör, ett samarbete som ledde till en CD med “Förklädd Gud” med Jan som producent. Den 19 maj reciterar Marie Göranzon och Jan Malmsjö texterna i FÖRKLÄDD GUD i ”lätt dramatiserad dialog”.

SENASTE ANMÄLNINGSDAG · TORSDAG 15 februari

Terminsavgift 1.750 KR

BG 273-6403

Vår terminsavgift är 1750 kr och inkluderar 14-18 övningar per termin, 30 minuter notläsnings- och musikteori före varje körövning samt deltagande i Cantemus nya satsning ”Tenor&Baskör” (samma koncept som manskör men vi har många duktiga tjejtenorer och vi välkomnar fler både kill- och tjejtenorer) några torsdagkvällar under terminen - för sångare som deltar i Stora Kören. Du väljer vilken kväll du vill anmäla dig till men är sedan välkommen att byta övningsdag eller vara med på båda övningarna hur mycket du vill. Räkna med 600-700 kr utöver terminsavgiften för tryckta noter och stäm-CD/ljudfiler.

Kan betalas kontant vid rep. Vill Du dela på avgiften? Prata med Sofia eller Göran. OBS! Ej swish!

Adresser till ordinarie övningslokaler

OBS! NY REPLOKAL PÅ MÅNDAGAR! AULAN KONRADSBERG

TISDAGAR PÅ ÅSÖ!

Aulan KONRADSBERG ligger på Konradsbergsgatan 7 A, T-bana Thorildsplan.
SE KARTA
Adress till ÅSÖ GYMNASIUM, Blekingegatan 55
SE KARTA
T-bana: Skanstull.

NOTERA! Måndagsrep förläggs till Konradsberg, tisdagsrep vanligtvis på Åsö gymnasium!

Måndagar ses vi i aulan KONRADSBERG

Tisdagar ses vi i aulan på ÅSÖ GYMNASIUM på Blekingegatan 55 (T-bana Skanstull)


Vänligen fyll i ditt namn.
Vänligen fyll i ditt efternamn.
Vänligen fyll i din adress.
Vänligen fyll i ditt postnummer.
Vänligen fyll i din ort.
Vänligen fyll i ditt mobilnummer.
Vänligen fyll i din e-postadress.
Läs vår integritetspolicy här
Du måste godkänna vilkoren ovan för att få fortsätta.