Banner VT 2024

Integritetspolicy för Cantemus

VILKEN INFORMATION SAMLAS IN?

Hemsidan samlar in information från dig när du anmäler medlemskap i Cantemus, när du e-postar oss, kommenterar ett inlägg eller gör en beställning. Vid anmälan om medlemskap eller beställning blir du ombedd att ange namn, e-postadress, postadress, telefonnummer samt annan relevant information.

VEM HANTERAR UPPGIFTERNA?

Ansvarig för att hantera informationen är Cantemus Produktion AB.

VARFÖR SKA UPPGIFTERNA SAMLAS IN?

Uppgifter du anger i ett formulär används för att besvara och hantera din förfrågan eller ditt medlemskap. Uppgifterna sparas så länge du har ett aktivt eller vilande medlemskap i Cantemus. För radering av uppgifter som vi kan tänkas ha om dig, vänligen sänd e-post till goran.staxang@telia.com. Efter radering av dina uppgifter äger vi inte rätt att skicka dig nyhetsbrev.

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi genomför en rad säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information. Hemsidan använder t.ex SSL och TLS. Våra betalningspartners hanterar betalningar på säkra servrar placerade utanför denna hemsidan. All information överförs krypterat (SSL eller TLS) och kan endast göras tillgänglig för de som godkänts med särskilda rättigheter för dessa system, och som är skyldiga att hålla informationen konfidentiell.

ANVÄNDS COOKIES?

Ja. Cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör sparar till din dators hårddisk genom din webbläsare (om du så tillåter). Det gör det möjligt för webbplatser eller tjänsteleverantörers system att känna igen din webbläsare och fånga upp och komma ihåg information. Om du vill kan du välja att låta din dator varna dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies via din webbläsares inställningar. Precis som de flesta webbplatser, kommer kanske några av våra tjänster inte att fungera på rätt sätt om du stänger av dina cookies. Du kan dock fortfarande beställa en tjänst genom att kontakta oss manuellt.

AVSLÖJAS NÅGON INFORMATION TILL UTOMSTÅENDE?

Vi säljer inte, byter, eller på annat sätt överför din personliga information till några utomstående. Detta inbegriper inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår hemsida, bedriva vår verksamhet, eller ge service till dig, så länge dessa parter är överens om att hålla denna information konfidentiell, i enlighet med ingångna avtal och innehållet i denna policy. Detta kan t.ex. gälla tryckerikontakter.

TREDJEPARTSLÄNKAR

Vi kan komma att inkludera eller erbjuda produkter eller tjänster från annan leverantör på vår hemsida, exempelvis för säljande av konsertbiljetter. Dessa webbplatser har egna och helt oberoende integritetspolicyer. Vi har inget ansvar för innehåll och aktiviteter på dessa webbplatser. Vi försöker alltid att upprätthålla integriteten för vår webbplats och välkomnar synpunkter om detta.

ÄNDRINGAR

Om vi beslutar att ändra i integritetspolicyn kommer vi endast att publicera dessa ändringar på denna sidan.