What a wonderful world!

What a wonderful world!

En hyllning i toner till den sköna men sköra värld vi lever i
JOSEPH HAYDN Ur SKAPELSEN
MUSIKALISKA KONTRASTER FRÅN VÅR TID – KEMPE, STING, QUEEN M FL

Kören Cantemus och fyra åttondeklasser från Adolf Fredriks Musikklasser - sammanlagt över 400 sångare – vill tillsammans med våra artister och musiker lyfta fram det vackra och det förundransvärda i den värld vi lever i.

Vi låter delar ur Haydns ”Skapelsen” omrama sånger från vår tid där varje ”skapelsedag” åskådliggörs med någon eller några satser ur Skapelsen för att sedan ges musikaliska kontraster från vår tid.

Kan man göra såhär? Ja, vi tror att Joseph Haydn skulle säga: ”Sådär gjorde jag själv - liksom alla mina kära kolleger i musikvärlden, från Bach till Händel till Mozart - med all vår musik. Vi lånade av oss själva, vi lånade/inspirerades av andra, vi omarbetade, vi gjorde nya musikaliska konstellationer.”

Malena Ernman är en av Sveriges mest erkända, hyllade och älskade artister med spännvidd från opera till Mello. Malena Ernman har ett CV som rymmer allt från gästspel på världens största operascener till finalplats i Eurovision Song Contest 2009. Hon växlar mellan genrer på sätt som var självklara på Haydns tid. Numera kallas det ”cross over”. Men musik som berör skiljer inte på datumstämpel.

Anders Larsson och hans barytonröst åtnjöt vi i Cantemus när vi gjorde julkonsert i Berwaldhallen tillsammans med sångklasser från Sollentuna Musikklasser för några år sedan. Anders Larsson har sjungit de stora barytonrollerna på alla svenska och på många av de stora internationella operascenerna.

Martin Åsander sjöng tenorpartierna i Mozarts Kröningsmässa när Cantemus firade tjugoårsjubileum 2019. Han sjunger idag i Radiokören, i Eric Ericssons Kammarkör och kören VoNo. Han sjunger därutöver som solist i många sammanhang. Martin Åsander har som kompositör vunnit uppskattning av körer i Sverige och i Europa. Utöver sång är Martin Åsanders instrument också trumpet.

Adolf Fredriks Musikklasser grundades 1939 av Hugo Hammarström och skolan har sedan dess behållit sin musikprofil där alla elever får musik och körsång varje dag på skolschemat. Elever från AF återfinns idag i många sammanhang i hela det svenska musiklivet. Skolan har därtill visat att när musikskapande får ske varje skoldag så berikas skolans och elevernas vardag samtidigt som studier i alla ämnen främjas. I denna konsert medverkar drygt 120 elever från fyra klasser - klass 8 A, B, C & D - som sjunger egna sånger och sjunger tillsammans med Cantemus

PROGRAM

Joseph Haydns Musik ur ”Skapelsen” del I & II omramar hela programmet

I recitativ, arior, en tersett och flera körsatser skildras hur Gud skapade världen på sex dagar och sedan vilar den sjunde dagen

Musikaliska kontraster från vår tid som vävs in mellan satser i ”Skapelsen”

Harold Arlen
“Somewhere over the rainbow”
Jonas Dominique
”Allt hör samman" och "Havet som famnar oss” – ur operan M/S Aurora
Frode Fjellheim
”Härlig är jorden” med invävd norsk jojk
Gittan Glans
"Högan nord"
Fredrik Kempe m fl
”Min plats på jorden”
Ennio Morricone
"On Earth as it is in Heaven” – ur filmen “The Mission”
Anders Nyberg
"I denna ljuva sommartid" och "Länge leve livet!"
Violeta Parra
”Gracias a la vida” - Jag vill tacka livet
Sting
"Fragile"
Bob Thiele & Georg Weiss
“What a wonderful world”
Queen
”Who wants to live forever?”
Valdemar Åhlén
”En vänlig grönskas rika dräkt” - Sommarpsalm

Teaser från Kalabaliken på Operan!

Cantemus sjunger Carmina Burana 6 jan 2019 på Konserthuset